Seznam specializvaných provozoven.
 

Odběry krve a moče
Hematologická laboratoř a odběrová místnost Lab In - Hematocentrum s.r.o.
Logopedie, somatopedie – Mgr. Klikarová
Okresní sdružení České lékařské komory Karlovy Vary
Pedikúra VANESA – Jana Medková, Pavlína Teplická
Zdravotnícké potřeby – DANTON